Vier op de tien sportclubs hebben dringend nood aan bijkomende infrastructuur

Door een gebrek aan voldoende moderne infrastructuur botsen de Vlaamse sportclubs op hun limieten. Vier op de tien (39%) hebben dringend nood aan extra infrastructuur om de toestroom van nieuwe leden te kunnen volgen. 42% van de clubs geeft bovendien aan dat hun accommodatie verouderd is en gerenoveerd moet worden. Dat blijkt uit een bevraging door de Vlaamse Sportfederatie, de koepel van sportfederaties in Vlaanderen. “Zowel de Vlaamse als de lokale overheden moeten structureel meer investeren in sportaccommodatie als ze de wachtlijsten en ledenstops bij de lokale sportclubs willen wegwerken”, aldus Pieter Hoof, algemeen directeur van de Vlaamse Sportfederatie.

Meer dan 1,4 miljoen Vlamingen zijn lid van een sportclub. Een aantal dat jaarlijks verder stijgt, en dat is positief. Toch brengt deze evolutie ook uitdagingen met zich mee. Niet alleen het gebrek aan trainers, ook een tekort aan (kwaliteitsvolle) sportinfrastructuur speelt de Vlaamse sportclubs parten. Vier op de tien sportclubs (39%) kunnen geen nieuwe leden aantrekken omdat ze over onvoldoende sportaccommodaties beschikken. Meer dan vier op de tien clubs (42%) geven aan dat ze gebruikmaken van verouderde gebouwen die aan renovatie en/of uitbreiding toe zijn. Het gevolg: wachtlijsten en zelfs ledenstops in vele sportclubs.

“In vergelijking met 10 jaar geleden zijn er ruim 13% extra sporters aangesloten bij een sportclub in Vlaanderen. Maar ondanks dat er de afgelopen jaren veel in sportinfrastructuur is geïnvesteerd, groeien die accommodaties onvoldoende mee met de ledenaantallen van de clubs. Meer nog: naar schatting is de helft van de infrastructuur van sportclubs gebouwd in de jaren ‘70 of zelfs vroeger. Amper een zesde dateert van na 2000. Daardoor stoten steeds meer clubs op hun limieten. En dat zowel bij binnen- als buitensporten. Een structurele verhoogde financiering dringt zich op om dit probleem op de lange termijn aan te pakken.” ​ - Pieter Hoof, algemeen directeur Vlaamse Sportfederatie

Gebrek aan financiële middelen

De Vlaamse Sportfederatie kijkt voor een verhoogde structurele financiering naar de lokale en regionale besturen. Maar ook publiek-private samenwerkingen kunnen een oplossing zijn voor het moderniseren en uitbreiden van de sportinfrastructuur in Vlaanderen. Dat is nodig, want veel clubs zijn zelf niet in staat om hun verouderde sportinfrastructuur of hun gebrek aan plaats aan te pakken. 

“De meeste clubs zijn zelf geen eigenaar van de infrastructuur die zij gebruiken. Zes op de tien clubs huren de sportinfrastructuur van hun gemeente of lokale school. Zij hangen voor renovaties of uitbreiding met andere woorden af van de eigenaar(s) van hun sportruimte. Van de clubs die zelf eigenaar zijn en dus wel zelf kunnen beslissen hoe de sportaccommodatie best wordt aangepast, heeft 60% onvoldoende financiële middelen om de noodzakelijke verbeteringen aan de infrastructuur uit te voeren.” - Pieter Hoof, Vlaamse Sportfederatie 

Sportclub in de school

Naast de piste van extra financieringen, schuiven sportclubs zelf een andere oplossing naar voren om het probleem te tackelen: gebruikmaken van de infrastructuur in scholen. Zij hebben vaak sportfaciliteiten én voldoende ruimte. Meer dan zes op de tien Vlaamse sportclubs (64%) zijn dan ook vragende partij om schoolgebouwen nog meer te gebruiken buiten de schooluren. Maar er is een combinatie van maatregelen nodig.

“Als koepelfederatie roepen we in aanloop naar de verkiezingen zowel de verschillende gemeentebesturen als Vlaamse overheid op om meer ruimte te voorzien voor sport, en ook meer te investeren in de bouw van nieuwe sportinfrastructuur, de renovatie van bestaande accommodaties en herbestemming van ongebruikte panden. Daarbij is het belangrijk dat de sportsector bij elk traject mee betrokken wordt vanaf het begin. Het zou jammer zijn dat nieuwe of gerenoveerde schoolsportinfrastructuur ongeschikt blijkt voor activiteiten van een lokale sportclub, bijvoorbeeld omdat de afmetingen niet conform zijn.” - Pieter Hoof, Vlaamse Sportfederatie.

***

Over de Vlaamse Sportfederatie

De Vlaamse Sportfederatie vzw is de koepelorganisatie voor sportfederaties en hun sportclubs in Vlaanderen. Goed voor 1,43 miljoen sporters in Vlaanderen, die sporten in meer dan 18.500 sportclubs. De Vlaamse Sportfederatie versterkt sportfederaties en sportclubs, zodat meer mensen in Vlaanderen kwalitatief aan sport kunnen doen. Meer info op: www.vlaamsesportfederatie.be

 

Pieter Hoof

Algemeen directeur, Vlaamse Sportfederatie

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Comm2You

Comm2You brengt PR terug naar de essentie. Het boutique PR- en communicatiebureau, gespecialiseerd in journalistieke PR, komt tegemoet aan de vraag van bedrijven en organisaties naar een persoonlijkere aanpak en meer nieuwswaardige communicaties. Het bureau werkt bewust kleinschalig, met één-op-één aandacht voor de klant en doordacht advies op maat. Het team van doorwinterde communicatieprofessionals en ex-journalisten helpt bedrijven, organisaties en opinieleiders hun maatschappelijke verhalen op een nieuwswaardige en waarheidsgetrouwe manier te vertellen. Zowel in de media  - van krant over podcast en LinkedIn tot debatten - als voor verschillende stakeholders.
Maak kennis met de uitdagers van de Belgische PR-sector via www.comm2you.be

Contact