Nettowinst duurzame vdk bank groeit tot 17,76 miljoen euro

  • Kredietverlening groeide tot 3,91 miljard euro, de grootste groei van de voorbije 5 jaar (+13,22%) ​ 
  • De middelen op betaalrekeningen, spaarrekeningen en spaarproducten op termijn groeiden met 1,84% tot 4,26 miljard euro
  • De middelen in beleggingsfondsen, fiscaal sparen en beleggingsverzekeringen groeiden ondanks een negatief beurseffect met 1,25% tot 849 miljoen euro
  • Het eigen vermogen inclusief het Fonds voor Algemene Bankrisico’s nam met 21,75 miljoen euro toe tot 379,02 miljoen euro. Dit resulteert in een stevige kapitaalratio van 25,39%.
  • Dé duurzame fullservicebank van België na toetreding tot Global Alliance for Banking on Values, grootste stijger in de bankwijzer van ngo FairFin en samenwerking met NewB 

vdk bank heeft er niet alleen een boeiend, maar ook een winstgevend jaar op zitten. In 2022 boekte de duurzame Belgische bank een nettowinst van 17,76 miljoen euro. Dat is een stijging met ruim een half miljoen euro (+3,44%) ten opzichte van 2021. En dat terwijl de overname- en integratiekosten van NewB al volledig vervat zitten in het boekjaar 2022. De goede resultaten zijn te danken aan de grootste toename van kredietverlening van de voorbije 5 jaar (+13,22%). Maar ook alle andere bancaire producten die vdk bank aanbiedt, groeiden het voorbije jaar. Dé duurzame fullservicebank is financieel klaar om door te groeien in heel België. 

2022 betekende voor vdk bank het jaar van de nieuwe bakens. De bank sloot het jaareinde af met de beslissing om actief te worden in heel België. Dat deed het door de klanten van NewB over te nemen en NewB als agentschap voor vdk bank in Brussel en Wallonië in te zetten. Maar 2022 was voor vdk bank ook financieel een vruchtbaar jaar. 

“Onze voortdurende investeringen in een persoonlijke dienstverlening en de voorzichtige koers die we varen, hebben in 2022 geleid tot een nieuwe groei in financiële resultaten. Hoewel onze kosten met 8,93% stegen als gevolg van de hoge inflatie en gestegen energiekosten en de kosten van de overname en integratie van NewB, groeit ons brutobedrijfsresultaat aan met 3,17%. Uiteindelijk sloten we ons boekjaar af op 17,76 miljoen euro winst na belastingen of 3,44% hoger dan in 2021.”
Leen Van den Neste, CEO vdk bank

Meer dan 937 miljoen euro nieuwe leningen aan gezinnen en Belgische organisaties

Zowel naar woonkredieten, consumentenkredieten als naar ondernemingskredieten toe heeft vdk bank vorig jaar de hoogste kredietproductie van de afgelopen 5 jaar gerealiseerd. Alle kredieten samen, heeft de bank meer dan 937 miljoen euro nieuwe middelen uitgeleend aan gezinnen, Belgische bedrijven en organisaties. De globale saldi in kredietverlening groeiden hierdoor aan met 13,22% tot 3,91 miljard euro. 

Op het vlak van woonkredieten realiseerde vdk bank met 713,36 miljoen euro zelfs de sterkste woonkredietproductie uit haar bestaan. Ten opzichte van een jaar eerder steeg de productie in woonkredieten met 16,53%. Het uitstaand saldo aan woonkredieten bij vdk bank stijgt zo tot 3,13 miljard euro. Ook het totaal uitstaand volume ondernemingskredieten steeg ten opzichte van eind 2021 tot 668,68 miljoen euro (+14,93%).

Ondanks de druk van inflatie en de hoge energiekosten op het gezinsbudget tekende vdk bank ook binnen sparen en beleggen een groei op. De middelen op betaalrekeningen, spaarrekeningen en spaarproducten op termijn groeiden met 1,84% tot 4,26 miljard euro. De middelen in beleggingsfondsen, fiscaal sparen en beleggingsverzekeringen groeiden globaal met 1,25% tot 849,01 miljoen euro. 

Weerbare Belgische fullservicebank

De nieuwe jaarcijfers tonen aan dat vdk bank klaar is om de komende jaren als dé duurzame fullservicebank door te groeien in heel België. Het eigen vermogen van de bank stijgt na de voorgestelde winstverdeling van 357,27 miljoen euro naar 379,02 miljoen euro. Dat zorgt ervoor dat vdk bank een weerbare bank is die voldoende kapitaalkrachtig is om in een economisch volatiele omgeving alle (toekomstige) ​ schokken goed op te vangen. 

Deze uitstekende commerciële en financiële resultaten lieten ons toe om voorzichtigheidshalve opnieuw algemene, niet-specifieke voorzieningen aan te leggen door een stevige dotatie van 11,3 miljoen euro te doen aan het Fonds voor Algemene Bankrisico’s dat fungeert als reserve voor de toekomst. Momenteel bedraagt het fonds 36 miljoen euro. Ook het eigen vermogen inclusief het Fonds voor Algemeen Bankrisico’s groeit en bedraagt 379,02 miljoen euro, wat resulteert in een stevige kapitaalratio van 25,39%. vdk bank staat met andere woorden stevig in haar schoenen. We zijn klaar om de komende maanden en jaren ​ in heel België verder te groeien.”
Leen Van den Neste, CEO vdk bank

Duurzaam bankieren

De verdere groei van vdk bank gaat hand in hand met haar duurzame aanpak. vdk bank trad in juli 2022 als eerste Belgische bank toe tot het netwerk ‘Global Alliance for Banking on Values’ (www.gabv.org). Dat wereldwijde netwerk van 67 onafhankelijke banken in 44 landen heeft als gezamenlijk doel om te bankieren met respect voor mens en milieu. Daarnaast was vdk bank de grootste stijger in de Bankwijzer van FairFin. Met een score van 69% is vdk bank de best scorende fullservicebank. Door het samengaan met NewB – dat 70% behaalde in dezelfde Bankwijzer – vormt de bank een stevig geheel om in heel België duurzaam bankieren waar te maken. 

Duurzaam bankieren betekent bij vdk bank ook aandacht hebben voor persoonlijk advies en nabijheid. Ook daarin investeerde de bank verder. Zo lanceerde de bank in het voorjaar van 2022 in samenwerking met June Energy een instrument waarmee kantoren energiebesparende maatregelen voor woningen in hun kredietadvies kunnen integreren en rendement in termen van energiekostprijs- en CO2-besparing voor hun klant kunnen berekenen. Maar ook digitale toegankelijkheid stond hoog op de agenda.

“Sinds het najaar kunnen onze klanten gebruikmaken van de vernieuwde mobile@vdk-app. Hierbij werd niet alleen de look-and-feel aangepast, maar werden ook bijkomende mogelijkheden voorzien. Zo is het nu nog makkelijker om in contact te komen met je eigen vdk bank-kantoor. Op deze manier brengen we het digitale en het persoonlijke dichter bij elkaar. De app werd zo toegankelijk mogelijk gemaakt voor al onze klanten, ongeacht de digitale vaardigheden of de leeftijd. Menu’s en schermen werden onder handen genomen zodat deze ook navigeerbaar zijn aan de hand van voorleesfunctionaliteiten. Zo maakten we onze dienstverlening ook meer toegankelijk voor blinden en slechtzienden.”
Leen Van den Neste ​ 

***

Over vdk bank
vdk bank is een ethische, duurzame bank in volle expansie. Al sinds 1926 kunnen individuen en gezinnen met een hart voor hun omgeving bij de bank ethisch verantwoord bankieren.Intussen telt de bank 61 buurtkantoren verspreid over Vlaanderen, want vdk bank blijft inzetten op bankieren van mens tot mens. Sinds 1 april 2023 is vdk bank ook in Brussel en Wallonië actief via haar agentschap NewB. De bank heeft momenteel ongeveer 155.000 klanten in heel België.Voor meer info: www.vdk.be

Copyright Stijn Noppen
Copyright Stijn Noppen

Kerncijfers jaarresultaten 2022

PDF - 308 Kb

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Comm2You

Comm2You brengt PR terug naar de essentie. Het boutique PR- en communicatiebureau, gespecialiseerd in journalistieke PR, komt tegemoet aan de vraag van bedrijven en organisaties naar een persoonlijkere aanpak en meer nieuwswaardige communicaties. Het bureau werkt bewust kleinschalig, met één-op-één aandacht voor de klant en doordacht advies op maat. Het team van doorwinterde communicatieprofessionals en ex-journalisten helpt bedrijven, organisaties en opinieleiders hun maatschappelijke verhalen op een nieuwswaardige en waarheidsgetrouwe manier te vertellen. Zowel in de media  - van krant over podcast en LinkedIn tot debatten - als voor verschillende stakeholders.
Maak kennis met de uitdagers van de Belgische PR-sector via www.comm2you.be

Neem contact op met