E-commerce federatie Becom roept Belgische en Europese overheid op om maatregelen te nemen tegen ongelijk speelveld met Chinese platformen

De Belgische e-commerce federatie Becom roept op om dringend maatregelen te treffen om het ongelijke speelveld tussen Chinese en Europese webshops aan te pakken. ​ ​ Daartoe overhandigt Becom vandaag een open brief aan alle beleidsmakers in ons land. Daarin roept ze op tot de creatie van een gelijk speelveld voor alle – ook niet Europese – handelaren en de organisatie van efficiënte, gecoördineerde controles.

De handelspraktijken die Chinese platformen zoals Temu en Shein hanteren, roepen heel wat vragen op. Worden de Europese regels met betrekking tot consumentenbescherming, productveiligheid en duurzaamheid nageleefd? 

Eerder heeft Testaankoop, samen met het Europees Bureau van consumentenverenigingen (BEUC), al een klacht ingediend tegen de Chinese webshop Temu en bracht het wanpraktijken aan het licht op het gebied van productveiligheid. Acties die op de steun van de Belgische sectorfederatie kunnen rekenen. 

“Chinese platformen en webwinkels begeven zich op de Europese markt zonder nauwgezet de regelgeving te volgen. Dit zorgt voor een ongelijk speelveld. Belgische en Europese webshops die wel deze regelgeving nauwgezet volgen, moeten opboksen tegen aanbieders die niet aan de EU-regels voldoen en daardoor hun producten goedkoper kunnen aanbieden”, verklaart Greet Dekocker, Managing Director Becom. “Dit gaat ten koste van de verdere ontwikkeling van de Belgische e-commerce sector waarin vorig jaar 170 miljoen transacties een totaalbedrag van 16,3 miljard euro vertegenwoordigden.*”

Luchttransporten zetten duurzaamheid op het spel

De impact van de nieuwe spelers geldt ook op vlak van duurzaamheid. Met de komst van de Green Deal moeten bedrijven in Europa investeren in duurzame businessmodellen, transparant zijn over hun uitstoot en de consument steeds meer helpen bewust te kopen. Dit staat in schril contrast met de massale luchttransporten voor het bezorgen van pakketten. ​ Volgens Reuters*** wordt inmiddels een derde van het langeafstandstransport per vliegtuig gebruikt voor het verzenden van (individuele) webwinkelpakketten door deze e-commerceplatformen. 

Subsidiemechanisme zorgt voor ongelijk speelveld

Deze export geniet daarnaast logistieke en financiële steun van de Chinese overheid waardoor de afzet naar markten zoals de EU exponentieel kan groeien**.

Zo wordt een rotatiesysteem gehanteerd waarbij - om het subsidiesysteem in stand te houden - na 3 jaar een nieuwe, andere EU-luchthaven wordt uitgekozen als eindbestemming. ​ Eenmaal de bestemming bereikt en alle pakketten uitgeladen, vliegt het toestel leeg terug. 

Deze lege terugvluchten worden door de Chinese overheid betaald. ​ De individuele pakketten die in de EU aankomen, werden reeds voorzien van de nodige adreslabels en gebundeld verpakt in Chinese fulfilment centra. Uit cijfers van de administratie blijkt dat deze “Matroesjka-techniek” ervoor zorgt dat slechts heel weinig van de zendingen kunnen gecontroleerd worden. Van deze zendingen blijkt 20 tot 40% niet te voldoen aan regelgeving gaande van namaak, gezondheidswetgeving, keuringen enz.*****

De inhoud van de pakketten beantwoordt dus vaak niet aan de Europese normen en missen de nodige CE-keuringen. Dit vaak ook omwille van het “op opbod” gebaseerde businessmodel dat een platform zoals bv. Temu hanteert. ​ Daarbij zet het leveranciers onder druk om zo goedkoop (en dus vaak inboetend op kwaliteit) – of anders niet – te leveren. ​ ​ ​ 

Oproep tot efficiënte en gecoördineerde handhaving 

Becom roept in een open brief**** samen met 15 landen, vertegenwoordigd in koepelorganisatie Ecommerce Europe, de Belgische en Europese overheid op om deze oneerlijke, niet-duurzame concurrentie aan te pakken. Het is belangrijk dat Europese en nationale regelgeving - op gebied van consumentenbescherming, productveiligheid, interne markt en duurzaamheid - consequent en vanuit dezelfde principes wordt toegepast op alle bedrijven die in de EU actief zijn, ongeacht hun herkomst. ​ Met de vestiging van het Chinese logistieke center Cainiao eHub in Luik, kan de Belgische overheid hierin bovendien een belangrijke rol vervullen. 

Bovendien heeft de douane recent een boete van de Europese Commissie van €250 miljoen gekregen, omdat Chinese schoenen en textiel ondergewaardeerd zouden zijn. De praktijk wijst echter uit dat de Belgische douane over onvoldoende middelen en ondersteuning beschikt om deze massale instroom aan te kunnen. De douane omschrijft deze toeloop van pakjes zelf als een ‘tsunami’ waar met de huidige middelen niet tegen te beginnen valt. 

Als sectorfederatie Becom pleiten we er dan ook voor om: 

  1. De Europese regelgeving aan te passen aan de huidige e-commerce importrealiteit, waardoor efficiënter gecontroleerd kan worden.
  2. Bijkomende informatieverplichtingen op te leggen aan de Chinese fabrikanten en platformen 
  3. De controlecapaciteit van Douane op te trekken
  4. De Douane van moderne scanningtechnologie te voorzien.
  5. Het voorzien van aangepaste sancties voor zij die de regels aan hun laars lappen.

Coördinatie tussen toezichthouders – en bij uitbreiding zeker op Europees niveau – is daarnaast essentieel voor een effectieve handhaving van de geldende regelgeving over de hele linie. 

Greet Dekocker besluit: “We roepen de bevoegde overheden dringend op om de nodige bijkomende maatregelen te treffen waarbij alle spelers – ook deze niet in de EU gevestigd - op dezelfde manier en volgens dezelfde criteria gecontroleerd worden. Bovendien moeten ook de subsidiemechanismen in evenwicht gebracht worden door dit aan te kaarten in handelsakkoorden. Alleen dan kan een gelijk speelveld bewerkstelligd worden in het belang van de Belgische consument, de online retail, de Belgische economie en een gezond klimaat. Als spelers niet aan de regelgeving voldoen, moeten ze gestraft worden en desnoods offline gehaald worden.”

Open Brief_Becom_Chinese_Platformen.pdf

PDF - 131 Kb

 

+++

* ​ MarketMonitor Becom, maart 2024

 ** “Party-state Support for Chinese E-commerce Export Development”, Author: Łukasz Sarek, Foray China. Published in May 2024 by e-Izba (Polish Chamber of the Digital Economy). 

*** Focus: Rise of fast-fashion Shein, Temu roils global air cargo industry | Reuters

**** Open Brief E-commerce Europe: Urgent need for a level playing field and effective enforcement of EU law towards all e-commerce players active in the EU Single Market

***** “Worse than Cocaine”, Assessing the Impact of Alibaba’s Mega-Hub in Liege, Belgium Jonathan Holslag, 2023

 

Over Becom

Becom is de Belgische e-Business federatie, ontstaan uit de fusie van sectorverenigingen BeCommerce en SafeShops.be. ​ Becom richt zich op het stimuleren van de Belgische e-commerce en digitale economie. ​ Als federatie pleit Becom ervoor om de Belgische digitale economie de juiste plaats te laten innemen, zowel in het maatschappelijke debat als in het Europese online landschap. Ze vertaalt de noden en behoeften van de sector en is daardoor het aanspreekpunt voor beleidsmakers en andere stakeholders. ​ Becom wil het consumentenvertrouwen in online shoppen verhogen door online klanten te informeren over een veilige, betrouwbare & duurzame digitale handel. Voor Belgische webshops reikt ze een kader aan om ‘first in class’ te worden, hen te ondersteunen en te begeleiden in hun groei. Dit doet Becom zowel voor B2B, B2C als D2C digitale ondernemers. 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Comm2You

Comm2You brengt PR terug naar de essentie. Het boutique PR- en communicatiebureau, gespecialiseerd in journalistieke PR, komt tegemoet aan de vraag van bedrijven en organisaties naar een persoonlijkere aanpak en meer nieuwswaardige communicaties. Het bureau werkt bewust kleinschalig, met één-op-één aandacht voor de klant en doordacht advies op maat. Het team van doorwinterde communicatieprofessionals en ex-journalisten helpt bedrijven, organisaties en opinieleiders hun maatschappelijke verhalen op een nieuwswaardige en waarheidsgetrouwe manier te vertellen. Zowel in de media  - van krant over podcast en LinkedIn tot debatten - als voor verschillende stakeholders.
Maak kennis met de uitdagers van de Belgische PR-sector via www.comm2you.be

Neem contact op met